Wat is Adblue®?

 

AdBlue® is een waterige ureumoplossing (32,5%) waarmee uitlaatgassen worden behandeld. Door AdBlue® toe te voegen aan de uitlaatgassen, wordt ongeveer 85% van het stikstofoxide omgezet in damp en stikstof. AdBlue® is een heldere, niet giftige en veilige hoog zuivere ureumoplossing. Het is niet explosief, niet ontvlambaar en niet schadelijk voor het milieu. 

 

De wetgever legt de uitstootnormen vast. De nieuwste vrachtwagens zijn dan ook allemaal uitgerust voor gebruik van AdBlue® om deze norm te halen. Maar meer en meer zijn er ook tractoren, auto’s, pompinstallaties e.a. machinerie uitgerust hiervoor.

 

Hoeveel AdBlue® heb ik nodig?

 

 
 

Het gemiddelde verbruik van AdBlue® is circa 4% van het dieselverbruik bij Euro IV en circa 6% bij Euro V. Op snelwegen komt dit neer op een verbruik van circa 1,6 liter per 100 km.

 

 

Werking van AdBlue®

 

Op elke motor die op AdBlue® werkt is een SCR-katalysator aanwezig. De belangrijkste onderdelen van het SCR-systeem zijn de SCR-katalysator, het AdBlue-injecteersysteem, de AdBlue®-tank en het AdBlue®-doseersysteem. De AdBlue® wordt voor de katalysator in de uitlaat gespoten, waar ureum onder invloed van de hitte met waterdamp reageert zodat er ammoniak ontstaat. Met deze ammoniak worden in de uitlaat schadelijke NOx omgezet in onschadelijke stikstof en water.

 

 

 

 

WAt is AdBlue® optispray?

 

Als de temperatuur van de uitlaatgassen te laag is, zal de interactie met de AdBlue® niet optimaal verlopen. Dit kan voorkomen in situaties waar de motor niet de kans krijgt om warm genoeg te worden (vb distributie, korte periodes van werking,…). Het gevolg is dan dat de AdBue® kristalliseert en deze op termijn de katalysator zal verstoppen.

Optispray behoudt de levensduurte van je katalysator

 

Optispray is speciaal ontwikkeld om ook bij lage temperaturen te interageren met de uitlaatgassen en kristallisatie te voorkomen.

 

AdBlue® aan de pomp!

 

Bij ons kan u AdBlue® Optispray tanken rechtstreeks aan de pomp, per liter! 

 

Voor eigen gebruik zijn er zowel IBC’s van 1000L, vaten van 208L of kleinere verpakkingen als bidons van 20L.

 

Naleveringen gebeuren met een specifieke vrachtwagen speciaal uitgerust voor AdBlue®